Початкова школа - Гимназия "Очаг"

Початкова школа

6-11

років

Основними задачами нашої освітньої програми в початковій школі є:

- формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних процесів, радість творчості;

- збільшення обсягу уваги і пам'яті;

- формування розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, классіфікціі, аналогії);

- розвиток образного і варіативного мислення, фантазії, уяви, творчих здібностей;

- розвиток мови, вміння аргументувати свої висловлювання, будувати найпростіші умовиводи;

- вироблення вміння цілеспрямовано володіти вольовими зусиллями;

- встановлювати правильні стосунки з однолітками і дорослими, бачити себе очима оточуючих;

- формування умінь планувати свої дії, здійснювати рішення відповідно до заданих правил і алгоритмами, перевіряти результат своїх дій.

Організація освітньої діяльності в 1-4-х класах здійснюється відповідно до законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах)

З першого класу в початковій школі вивчаються основи комп'ютерної грамотності, англійська мова, театральне мистецтво. У кожному класі постійно, протягом усього періоду навчання в початковій школі, працюють два вчителі: класний керівник, він же ведучий учитель предметник і вчитель групи продовженого дня. Режим дня: початок занять о 9.00, уроки тривають до 13.30. після цього обід, прогулянка, виконання домашніх завдань до 17.00.