12 березня 2019 року вчителі гімназії відвідали семінар щодо впровадження курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» - Гимназия "Очаг"

12 березня 2019 року вчителі гімназії відвідали семінар щодо впровадження курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства»

12 березня 2019 року вчителі гімназії відвідали міський науково-методичний семінар щодо впровадження курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» у закладах освіти

Курс спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві. Метою проекту є створення і впровадження в навчально-виховний процес інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для етнічної просвіти дітей і дорослих, формування толерантних взаємовідносин між представниками різних етнічних і конфесійних груп. Назва курсу вдало передає його суть. «Культура добросусідства» передбачає формування в учнів високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей, наголошує на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності, вивчає спільне й відмінне у традиціях і культурах різних народів.